back to home dude

IQ Boll

IQ Boll

Om IQ Boll

Försök att få tag i den röda bollen. Använd din spikarm så att du via andra objekt kommer i närheten av den röda bollen.