back to home dude

Invert Selection

Invert Selection

Om Invert Selection

Se till att du i slutet av de olika handlingarna har valt samma områden som i förebilden! Tänk ut i förväg hur du ska använd handlingarna för att lösa pusslet. Lyckas du att på detta sätt klara alla nivåer?