back to home dude

Intruded

Intruded

Om Intruded

En mystisk person sitter fången i en lika mystisk byggnad. Övervakningskamerorna följer allt. Försök att hitta en utväg.