back to home dude

Interactive Buddy 2: Prototype Version

Interactive Buddy 2: Prototype Version

Om Interactive Buddy 2: Prototype Version

Använd olika objekt för att tortera den lilla gubben så mycket som möjligt! Ju mer du kan skada honom, desto mer pengar tjänar du! Dessa pengar kan du sedan använda att köpa flera nya vapen och andra objekt med!