back to home dude

Interactive Buddy

Interactive Buddy

Om Interactive Buddy

Använd olika föremål för att tortera den lilla gubben så mycket som möjligt! Ju mer du plågar honom, desto mer pengar tjänar du. Dessa pengar kan du sedan använda för att köpa oändligt nya vapen och andra föremål!