back to home dude

Injection Experience

Injection Experience

Om Injection Experience

Se till att du är snabb i detta medicinska spel! Klicka med sprutan på rätt plats för att ge patienter deras injektion. Se till att du inte alltför ofta sticker på fel ställe!