back to home dude

Imperial Guardians

Imperial Guardians

Om Imperial Guardians

Kungen av Evimeria är i fara! Hans rikedom och specialgåva gör honom till en måltavla för onda krigare. Träna din armé och se till att kungen är trygg. Sätt in de rätta krigarna, fortsätt att uppgradera din armé och elimenera fienden!