back to home dude

Imperfect Balance 2

Imperfect Balance 2

Om Imperfect Balance 2

Använd figurerna från den övre rutan. Placera dem på de färgade figurerna i spelfältet, så att de faller av från skärmen. Du får 1 poäng för varje figur som försvinner från bilden och 3 poäng för varje figur som fortfarande är kvar i den översta rutan när när du har klarat nivån.