back to home dude

Imperfect Balance 1

Imperfect Balance 1

Om Imperfect Balance 1

Använd figurerna från den övre rutan. Placera de på de färgade figurerna i spelfältet, så de faller ner utanför skärmen. Varje figur som faller av spelfältet ökar dina poäng!