back to home dude

Idle Planet

Idle Planet

Om Idle Planet

Alltid velat inreda din egen planet? Nu har du chansen! Planeten är helt tom, men du kan se till att det kommer liv i planeten. Börja med vatten och gräs för att sedan kunna bygga städer. Välbefinnandet av din planet kommer bara att växa och det kommer att vilja bo fler människor. Börja snabbt!