back to home dude

Icy Fishes

Icy Fishes

Om Icy Fishes

Klicka med din mus för att placera en bomb och se till att du orsakar en kedjereaktion med explosioner. Samla så många powerups som möjligt för att få en bra poäng!