back to home dude

I.C.S 2

I.C.S 2

Om I.C.S 2

Den här vetenskaparen har en dödlig sjukdom. Han måste undvika solen så mycket som möjligt. Om han är i solen för länge, kommer han att gå upp i lågor. Lyckas du att klara alla nivåer utan att låta honom brännas levande? Spring, hoppa och flyg över hindren samtidigt som du försöker att nå en vattentank. Den kommer han att behöva för sin förbrända hud.