back to home dude

Ice Cream Shuffle

Ice Cream Shuffle

Om Ice Cream Shuffle

Byt plats med de olika glassarna och se till att det minst kommer att ligga tre likadana bredvid varandra för att få bort dem ur spelet! Gör på detta sätt så många kombinationer som möjligt för att tjäna poäng. Lyckas du att få den högsta poängen?