back to home dude

I Can Fly

I Can Fly

Om I Can Fly

Hjälp den lilla griskultingen att flyga till den lila planeten så att han kan rädda sin älskade. Undvik de olika farorna och försök att samla så många stjärnor som möjligt! Köp nya föremål i butiken för att göra det lättare för dig själv!