back to home dude

Hurry Up Bob

Hurry Up Bob

Om Hurry Up Bob

Åh nej, vulkanen har brutit ut och lavan stiger. Bob måste springa för sitt liv. Han måste hålla sig utom räckhåll från lavan. Snabbt Bob!