back to home dude

Hunter Willie

Hunter Willie

Om Hunter Willie

Willie går på jakt! Han har sitt gevär med sig och är redo att knalla ner några djur. Tyvärr har han endast ett visst antal kulor. Gå med honom och se till att han inte hamnar utan ammunition, annars är det slut med Willie.