back to home dude

Hunt or Die

Hunt or Die

Om Hunt or Die

Du är en jägare i förhistorisk tid. Se till att du tillräckligt med energi kvar, och förblir jägaren och inte bytet!