back to home dude

Hungry Truck Challenge

Hungry Truck Challenge

Om Hungry Truck Challenge

Rutten som du ska avlägga är inte lätt. Djupa gropar, berg, klippor och leriga pölar. Ändå måste du se till att du får en bra tid och vinner loppet.