back to home dude

Hungry and Colorful: Colormons

Hungry and Colorful: Colormons

Om Hungry and Colorful: Colormons

Det är matdags! De färgade monstren är hungriga och du ska mata dem. Se till att det rätta monstret får rätt mat och att de inte krockar med varandra. Varje monster har nämligen sitt eget territorium och då går det fel. Kan du mata alla monster utan olyckor?