back to home dude

Humble Jungle Puzzle

Humble Jungle Puzzle

Om Humble Jungle Puzzle

Ge djuren mat att äta, med den här specialfrukten. Genom att kombinera specialfrukten gör du större portioner. Dessa portioner är för olika typer av djur. Så är kaninen så snabb, att den kan äta sina portioner överallt. Björnen är lite latare och därför måste du skjuta portioner rakt in i björnens mun.