back to home dude

Humanoid 47

Humanoid 47

Om Humanoid 47

Utforska omgivningen och hitta en väg ut. För det måste du samla ihop olika föremål och sätta in dessa i rätt ögonblick.