back to home dude

Human Evolution

Human Evolution

Om Human Evolution

Hoppa genom tiden och försök att låta din primitiva varelse att växa till en man i nuet. Samla bitar av DNA för att uppgradera dina hoppkrafter.