back to home dude

Human Darts

Human Darts

Om Human Darts

Hur väl kan du sikta? Välj ett offer och försök sedan att träffa alla mål med pilarna. Ju bättre du gör, desto högre poäng!