back to home dude

Humaliens Battle

Humaliens Battle

Om Humaliens Battle

Välj den ras du vill representera i detta krig och ta upp kampen mot fienden! Skicka dina trupper mot motståndaren för att förstöra deras bas! Mellan striderna kan du använda pengarna till att göra dina soldater starkare!