back to home dude

Hue Brix

Hue Brix

Om Hue Brix

Fyll varje pussel med rätt antal färgade block! Var uppmärksam på vilka former du gör, annars stöter du på problem med de andra färgerna! Försök att lösa alla pussel så snabbt som möjligt!