back to home dude

HQ Guardians

HQ Guardians

Om HQ Guardians

För att skydda lägret mot de fientliga anfallen måste du satsa allt. Du kan sätta in tankar, men också flygplan. Se upp ordentligt, för fienden fortsätter att anfalla.