back to home dude

House of Dead Ninjas

House of Dead Ninjas

Om House of Dead Ninjas

Spring genom labyrinten och se till att du når målet i tid. Använd bomber för att förstöra väggar.