back to home dude

Hot Air Solitaire

Hot Air Solitaire

Om Hot Air Solitaire

Dyk snabbt i din luftballong och försök att kombinera en så lång serie som möjligt! Det gör du genom att hela tiden välja ett kort som är högre eller lägre än det nuvarande kortet. Kan du spela de tre nycklarna fria och få den allra högsta poängen?