back to home dude

Hoop Hoop

Hoop Hoop

Om Hoop Hoop

Studsa längs vägen i Hoop Hoop och försök få bollen att hoppa genom ringarna. Hoppa över hålen på vägen och se till att du inte ramlar över sidorna heller. När du kommer längre fram kommer ringarna att bli svårare att sikta på. Det kommer att finnas fler hål på vägen, och ibland kanske du behöver använda en trampolin för att hoppa tillräckligt högt. Kommer du fortfarande att kunna kasta din boll genom varje ring?