back to home dude

Honey, They Froze Our Kids

Honey, They Froze Our Kids

Om Honey, They Froze Our Kids

Åh nej, dina barn är infrysta! Tack och lov kan du spruta eld och så rädda dina barn. Använd blocken i fältet för att hitta den rätta vägen. Och glöm inte heller att samla så många stjärnor som möjligt. Var en hjälte och rädda dina barn!