back to home dude

Home Sheep Home 2: Underground

Home Sheep Home 2: Underground

Om Home Sheep Home 2: Underground

Försök att få alla fåren till slutsträcket. Var för det uppmärksam på i vilken följdordning du låter fåren gå. Ibland är det bättre att låta den minsta gå först, en annan gång tar den stora ledningen.