back to home dude

Home Sheep Home 2: Space

Home Sheep Home 2: Space

Om Home Sheep Home 2: Space

Försök att få uppmärksamheten från bonden, genom att störa honom när han tittar på teve. Sätt för det in djuren. Låt dem hoppa på trampolinen, stör satelliten eller tänk ut något annat. Om bonden bara tittar!