back to home dude

Hit the Troll

Hit the Troll

Om Hit the Troll

Välj den rätta bollen och smäll omkull trollansiktet. Du måste träffa trollet på det rätta stället, annars lyckas det inte.