back to home dude

Hit The Glow

Hit The Glow

Om Hit The Glow

Hit The Glow är ett utmanande reaktionsspel där du bara kan träffa de röda glödande balkarna i varje nivå. Denna regel gäller varje spelläge du väljer att spela. I Classic Mode måste du klicka för att träffa de röda balkarna och avlägsna de olika lagren för att blotta målet i mitten. Träffa det centrala målet för att slutföra varje nivå. I Eliminate Mode måste du eliminera alla röda balkar, men undvika att röra de gröna. Det gäller även det gröna målet! För varje skott i målet i Expand Mode, kommer det aktuella snurrande lagret att expandera utåt och ytterligare ett lager kommer att visas. Numret på målet visar antalet träffar som behövs för att rensa nivån. Slutligen, i Origin Mode, snurrar de ursprungliga målet för dina kulor runt de cirkulära ringarna av balkarna och det centrala målet. Titta noggrant för att studsa kulan mot balkarna i precis rätt ögonblick. Kan du klara alla nivåer och slutföra varje spelläge?