back to home dude

History Museum Escape

History Museum Escape

Om History Museum Escape

Försök att fly ur det historiska museet! Undersök omgivningen och samla de rätta föremålen för att så lösa pusslen. Tror du att du kan spela ut det här spelet utan att fusktitta på svaren?