back to home dude

Highway Zombies

Highway Zombies

Om Highway Zombies

Du sitter fast i öknen.Du kan inte förflytta dig. Det finns egentligen bara två scenarier. Du dör här ensam i öknen eller försöker du fly med din buss. Alltså alternativ två då! Försök att komma så långt som möjligt. Kör på vägen omkull zombierna, så att du tjänar mer poäng. Lycka till ensamma krigare!