back to home dude

Highway Havoc

Highway Havoc

Om Highway Havoc

Du harhamnat i framtiden, där det körs med de nyaste och modernaste bilarna. Du har fått uppdraget att föra hemliga dokument till en viss plats. Problemet är bara att din rutt går över motorvägen. Undvik alla bilar och nå tryggt slutplatsen. Men...var snabb!