back to home dude

Highschool Wars

Highschool Wars

Om Highschool Wars

Välj ut en grupp som du vill höra till. Gå därefter till skolgården och titta vem som är populärast, din grupp eller någon annans?