back to home dude

Hexxagon

Hexxagon

Om Hexxagon

Försök att erövra spelfältet genom att förflytta dina stenar på ett strategiskt sätt över hela spelbrickan. Du kan erövra pjäser från motståndarens genom att flytta en sten till en närliggande plats.