back to home dude

Hex Mines

Hex Mines

Om Hex Mines

Desarmera alla bomber, men vidrör dem inte! En etta betyder att det finns en bomb intill boxen, tvåa betyder att det finns två bomber intill boxen osv.