back to home dude

Hero Jump

Hero Jump

Om Hero Jump

Den stora hjälten Hercules vill hälsa på sin far på berget Olympus. Det är inte lätt att komma dit. Du måste nämligen hoppa från plattform till plattform. Det kommer väl att lyckas, halvgud?