back to home dude

Hermie Heckles' Fun House

Hermie Heckles' Fun House

Om Hermie Heckles' Fun House

Gå på jakt efter de gömda nycklarna i det här pusselspelet. Kombinera föremål för att komma vidare. Med "Clue Book" kan du få ett tips när du själv inte klarar det