back to home dude

Help me Fly

Help me Fly

Om Help me Fly

Batteriet till flygplanet är tomt och måste snabbt laddas upp. Använd mellanbitarna och led så batteriets ström till flygplanet. Se till att allt är i förbindelse med varandra, för annars kommer strömmen inte att nå flygplanet.