back to home dude

Hello Kitty City Adventure

Hello Kitty City Adventure

Om Hello Kitty City Adventure

Ta rollen som Hello Kitty och bana dig en väg genom de olika nivåerna! Samla tårtor för en högre poäng och se till att du inte blir träffad av fienden. Kan du få den högsta poängen?