back to home dude

Hell Golf

Hell Golf

Om Hell Golf

Kanske är helvetet ändå inte så dåligt som vi tror. De har i alla fall minigolf. Så du har nu en tävling mot djävulen själv. Satsar du på övervinningen? Eller är du redan glad med om du kan förbättra ditt handikapp. Ta din klubba, sätt dig i din kärra och sätt igång att spela.