back to home dude

Helidropper

Helidropper

Om Helidropper

Låt stenen falla in i behållaren med hjälp av din helikopter! Se till att du placerar föremålen på rätt ställe, så stenen rullar på rätt väg!