back to home dude

Helicopter Rescue

Helicopter Rescue

Om Helicopter Rescue

Helikoptern flyger utan pilot. Stapla gubbarna för att nå helikoptern. Försök att inte träffa klipporna.