back to home dude

Hedgehogs Paradise

Hedgehogs Paradise

Om Hedgehogs Paradise

Hjälp igelkottarna att samla alla äpplen i nivån! Klicka på de olika föremålen i omgivningen för att aktivera dem och pussla dig så en väg genom spelet. Lyckas du få tag i alla extra stenar?