back to home dude

Heavy Shooter

Heavy Shooter

Om Heavy Shooter

Det här spelet sitter fullt med spänning och sensation. Vågar du? Sök efter fienden och döda dem så snabbt som möjligt. Är du inte tillräckligt snabb, då har fienden redan riktat sina vapen mot dig och har du ett problem. Så var försiktig och var snabb!