back to home dude

Harry Quantum 2: Unmasked

Harry Quantum 2: Unmasked

Om Harry Quantum 2: Unmasked

Hjälp Harry Quantum med att lösa ett nytt fall och gå på jakt efter de stulna Zazter artefakterna! Samla massor av föremål som kan komma väl till pass och hitta nya anvisningar genom att prata med personagerna. Hur snabbt har du fått tag i gärningsmannen?